Główna

Doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, praw konsumenta i prawa cywilnego, mediator, członek zarządu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, były ekspert Biura Rzecznika Ubezpieczonych, ekspert Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w latach 2013-2016, były Ekspert Europejskiej Sieci ds. Rozstrzygania Sporów w Zakresie Usług Finansowych (Fin-Net). Doświadczony prawnik procesowy – w latach 2014 – 2019 przeprowadziła ponad tysiąc spraw sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń i windykacji. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz bancassurance, w tym ponad 40 artykułów naukowych i dwóch publikacji książkowych.

Zajmuje się reprezentacją osób, które dochodzą wypłaty świadczenia pieniężnego od zakładu ubezpieczeń zarówno na etapie polubownym (tzw. procesu likwidacji szkody) jak i sądowym. Doradza w sporach przeciwko ZUS. Reprezentuje przedsiębiorców w zakresie windykacji roszczeń.